Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

15. august 2017

Kulturmødet Mors – nu med DOF

DOF er partner i projektet ABC for Mental Sundhed, og i dette samarbejde har vi været initiativtagere til en af de større samtaler på Kulturmødet. Samtale om hvordan aftenskolen styrker mental sundhed Under overskriften ”Kunst, kultur og kreativitet styrker vores mentale sundhed” vil et panel af DOF-skoler samt repræsentanter fra blandt andet Statens Institut for Folkesundhed tale sammen med publikum debattere dette store og aktuelle emne. Panelet består af tre DOF’er nemlig Marianne Gasbjerg, rektor på Århus Kunstakademi, skoleleder Anna Marie Olesen og underviser Ingrid B. Halle, begge fra Den Rytmiske i Nordkraft. Med i panelet sidder også Vibeke Koushede fra Statens Institut for Folkesundhed, Niels Olsen fra Nordea-fonden samt Tore Munch fra Totem Entertainment. Moderator er Ane Cortzen. Fredag den 25. august kl. 10.45 – 12.00 i Sal 1 i Kulturværket. Aftenskolen i praksis Et er samtale – et andet er praksis, så derfor kan man også opleve, hvordan aftenskolen kan påvirke den mentale sundhed.   Tre DOF skoler har oplevelser med på Kulturmødet, og vi lover, at der er noget for enhver smag. Publikum får muligheden for at blive involveret i vidt forskellige tilbud, så man kan mærke på egen krop, hvad det vil sige deltage i undervisningen på en aftenskole med enten bevægelse, sang eller kunst. Det hele foregår – ligesom paneldebatten - fredag den 25. august: Kl. 10.00 og igen kl. 12.00 kan man deltage i Det Fysiske Frikvarter foran Kulturværket, så man er frisk både før og efter samtalen inde i salen. Det er GOK Thisted med Connie Wissing Larsen i spidsen, som står for det. Sted: Kulturværket. Kl. 10.30-12.30 komponerer Charlotte Thrane fra Århus Kunstakademi sammen med de, der har lyst, et kunstværk ud af forskellige materialer lagt under plexiglas. Sted: KulturPladsen Kl. 14.30 – 15.30 kan man opleve og interagere i en kunstinstallation, som hedder Køer på Græs. Det er to kunstnere fra Århus Kunstakademi, der bruger sig selv til værket. Sted: KulturFjorden. Fra kl. 16.55 – 17.25 skal vi trække vejret og synge. Med fokus på at også mennesker med KOL og andre lungesygdomme både kan og har gavn af at synge, vil Anne-Mette Strandgaard fra Den Rytmiske i Nordkraft undervise i sang og vejrtrækning for alle, som vil være med – også dem med raske lunger. Sted: Pavillonen. Inspiration og gode oplevelser - tag med til Kulturmødet! Fredag den 25. august har vi i DOF således sat ekstra fokus på aftenskolerne og hvad du og din aftenskole kan betyde for vores kulturliv i Danmark. Vi håber, du har fået lyst til at tage en tur til Nykøbing Mors og deltage i vores aktiviteter, i samtalerne og i oplevelserne ved Kulturmødet generelt. Du kan læse mere om Kulturmødet og programmet på www.kulturmødet.dk

Musik og kultur | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
9. august 2017

Sidste udkald til DOF Kursusdage!

Nu er det allersidste chance for at fortælle dine undervisere – og det er både dirigenter, instrumentalundervisere, korledere og undervisere i sundhed og bevægelse - om DOF’s medlemstilbud, DOF Kursusdage den 1. til 3. september 2017 på Brandbjerg Højskole ved Jelling.  Og husk, at du som leder eller bestyrelse også kan være med på denne fine weekend på Brandbjerg Højskole! Så grib chancen og start sæsonen med ny viden, hygge og samvær med gamle og nye bekendtskaber! Læs mere om indholdet og tilmelding her .

Lov og ledelse | Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
20. juni 2017

Spektrum om digital markedsføring

Spektrum nr 13 har netop ramt postkasserne rundt i landet. I dette nummer kan du finde inspiration til, hvordan digitale værktøjer kan bruges til at markedsføre din skoles aktiviteter. Du kan også læse om Rytmisk Centers ambitiøse projekt for at tiltrække flere indvandrere på holdene. Vi bringer tillige et portræt af Lautrupgaard Musikfabrik og en indbydelse til samarbejde med højskolerne. Og så har Kulturminister Mette Bock skrevet, hvad hun ville gøre, hvis hun var aftenskoleleder. Blandt meget andet ... Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
7. juni 2017

Ny telefonnumre

DOF’s sekretariat skifter telefonudbyder på mandag (12. juni), og dermed får vi nyt omstillingssystem. Så hav tålmodighed – eller send en mail – hvis vi får lidt startvanskeligheder i starten af næste uge. Ved samme lejlighed nedlægges en række telefonnumre – herunder de gamle fastnetnumre, der starter på 65 48 … samt it-supportnummeret. Supporten fanges fremover via vores hovednummer 70 20 60 20 – og de nye numre til medarbejderne kan findes under Medarbejdere . Vi beklager, hvis det giver udfordringer!

Nyt i DOF
23. maj 2017

DOF Kursusdage 2017

Èn fælles weekend for tre fagligheder: Så er det igen tid til inspiration og kollegialt samvær på DOF Kursusdage 2017! Få en god optakt til efterårssæsonen ved at tage med på DOF Kursusdage i starten af september, hvor du i skønne omgivelser bliver inspireret af kloge og kreative folk, der er klar til at give dig en saltvandsindsprøjtning. DOF Kursusdage har tre ’fagsøjler’ - og du vælger dig ind på én af dem ved din tilmelding. Med en blanding af fællesoplæg og -aktiviteter og helt fagspecifikke emner er DOF Kursusdage et miniature højskoleophold i skønne omgivelser ved historiske Jelling, hvor der bliver plads til både egen faglighed og inspiration fra mennesker med en anden tilgang til aftenskolelivet. DOF Kursusdage 2017 starter fredag eftermiddag den 1. september, og vi glæder os til at se dig! Du kan læse mere om weekenden og tilmelde dig hér: Tilmelding for musikundervisere   Tilmelding for undervisere i sundhed og bevægelse Tilmelding for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer 

Lov og ledelse | Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
23. maj 2017

Landsmøde 2017

Mental sundhed og udvikling af folkeoplysningen var overskrifterne for årets landsmøde - og dertil DOF's generalforsamling, der holdes hvert andet år. I år fandt det sted på Munkebjerg Hotel ved Vejle den 20. og 21. maj. En dejlig weekend i godt selskab har fået sin ende. Årets landsmøde var rigt på begivenheder: Ingolf Christensen blev genvalgt som formand. Vi fik en række spændende og inspirerende oplæg om bl.a. sundhed, trivsel og om at være flink. Connie Wissing Larsen blev udnævnt til Fyrtårn i Folkeoplysningen. Vi uddelte Initiativprisen til Den Rytmiske i Nordkraft og DOF Rødovre Kulturelle Aftenskole. Vi fik uddelt DOF-Prisen til P1's Anne Haubek. Vi fik snakket, udvekslet erfaringer og hygget! Og meget andet ... Du kan se billeder fra Landsmødet på Facebook . Oplæg mv. ABC for mental sundhed ved Line Nielsen (pdf) ABC i Aalborg Kommune (pdf) Indbydelse, program og tilmelding Indbydelse med program og tilmeldingsskema er sendt ud med brevpost til alle DOF's medlemsskoler - men kan også hentes elektronisk herunder. Indbydelse og program (pdf) Bilag til generalforsamlingen jf. endelig dagsorden Endelig dagsorden Vedtægter for Dansk Oplysnings Forbund Forretningsorden for generalforsamlingen Årsberetning 2015-2016 Årsregnskab 2015 og Revisionsprotokollat 2015 Årsregnskab 2016 og Revisionsprotokollat 2016 Budget 2017 samt prognose for 2018/2019 Principper for beregning af kontingentstørrelse 2018-2019 Indkomne forslag - Ledsagerkort Kandidatliste til valg af landsformand Virksomhedstrategi 2017

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
18. maj 2017

Gode argumenter for aftenskolen

Fortæl din kommune om de mange gode effekter af at gå i aftenskole! DOF har sammen med de andre landsdækkende oplysningsforbund lavet folderen: Aftenskolen - En sund samfundsøkonomisk investering. Folderen er en samling af gode argumenter for, hvorfor det giver mening for en kommune at prioritere aftenskoleområdet og aftenskolerne som samarbejdspartnere i en lang række opgaver. Folderen har til hensigt at skærpe opmærksomheden på at agere politisk, ligesom pjecen har ideer/statements, som kan bruges lokalt i interessevaretagelsen. Folderen er tænkt som en intern argumentbank for skoleledere og bestyrelser – og det er altså ikke tanken, at den skal deles ud til kommuner og andre. Afsættet er aftenskolefolk, der sidder i samråd, eller som gerne vil komme til at sidde i et samråd. Kontakt gerne Robin Kristiansen, hvis du har brug for ideer eller vejledning til at bruge folderen og dens argumenter i din kommune. Hent folderen elektronisk her (pdf) Eller kontakt Lars Refsing for at få den tilsendt i trykt udgave.

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
24. april 2017

Indstil til Aftenskolernes Pris

Du kan nu indstille kandidater til Aftenskolernes Pris 2017. I år skal der uddeles seks forskellige priser til efterårets prisfest: Demokratiprisen Sundhedsprisen Aftenskolens ildsjæl Integrationsprisen Årets aftenskole Årets Aftenskolekommune Nogle af priserne er gengangere fra de tidligere år og nogle er nyskabelser. Den endelige dato og sted er endnu ikke fastlagt, men meldes ud så snart det falder på plads. Men allerede nu kan du indstille til de seks priser. Fristen for indstilling er 2. juni 2017.  Læs mere om priserne og indstil her!

Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
7. april 2017

Sekretariatet udvider

Den 1. maj får skolerne i DOF glæde af et nyt, men kendt ansigt, da skoleleder Kirsten Strandbygaard Knudsen fra Dalgasskolen ansættes i sekretariatet i en tidsbegrænset deltidsstilling. Kirsten vil fra 1. maj og et år frem løse opgaver for DOF og skolerne to dage om ugen. Kirstens opgaver vil primært ligge inden for handicap- og specialundervisningsområdet og blandt andet være vejledning af foreninger, foreningsdannelse og foreningsudvikling samt projektarbejde. Vi er rigtigt glade for, at det er blevet muligt at knytte yderligere kompetente ressourcer til sekretariatet til gavn for medlemsskolerne.

Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF
17. marts 2017

Opdaterede lønsatser

Nu kan du finde lønsatserne pr. 1. april 2017 her på DOF's hjemmeside. Satserne vil blive tilrettet i DOFPro umiddelbart efter 1. april - så der ikke går kludder i lønnen for marts. Du finder de opdaterede satser og en masse anden nyttig viden i Aftenskolehåndbogen . Du kan også gå direkte til de opdaterede sider her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse