Du er her: Inspiration » Handicap- og specialundervisning » Blinde i aftenskolen

Blinde i aftenskolen

I DOF har vi fokus på inklusion og 'Folkeoplysning for alle'. Derfor har vi lavet en vejledning - 10 gode råd - til, hvordan du inkluderer blinde og svagtseende i din aftenskoleundervisning. Det er helt oplagt, at du deler vejledningen ud til dine undervisere, så de er klar til at tilrettelægge undervisningen for disse mennesker også. Det kræver ikke de store ændringer.

Du kan også læse indholdet herunder:

Blinde på aftenskole

Vejledning til lærere med blinde eller svagsynede deltagere på deres almene aftenskolehold.

Folkeoplysning for alle

 • I DOF har vi fokus på inklusion. Det betyder, at vi vil forsøge på forskellig vis at skabe et bedre grundlag for øget inklusion i den folkeoplysende voksenundervisning.
 • Det er i det perspektiv, denne vejledning skal ses.
 • Ikke alle aftenskolelærere har kendskab til, hvad man skal være opmærksom på, hvis der på ens hold er tilmeldt en deltager med et synshandicap. Her tænkes denne vejledning som en første hjælp, så I kan komme godt i gang.
 • Vejledningen skal ikke betragtes som en facitliste, men som en inspirationskilde.

10 GODE RÅD 

 1. Den blinde/svagsynede er først og fremmest et menneske som alle andre og skal behandles som alle andre. Den blinde/svagsynede deltager betegnes herefter som ’deltageren’!
 2. Synshandicap optræder meget for¬skelligt. Derfor er den eneste sikre vej til et godt forløb, at du lægger op til, at deltageren informerer dig om sine behov for evt. særlige hensyn – og helst inden kursusstart.
 3. For at øge deltagerens selvhjulpenhed vil det være godt, at deltageren tilbydes mulighed for at orientere sig på undervisningsstedet: indgang, trapper op/ned, undervisningslokalets indretning, døre, toilet og evt. andre faciliteter.
 4. En god præsentationsrunde er vigtig i al folkeoplysning! Her er det særlig vigtigt – ud over den første mere grundige præsentation – altid at starte med en navnerunde. Det vil hjælpe deltageren med at genkende stemmer samt vide, hvor i lokalet de andre deltagere befinder sig – og så vil det også hjælpe de øvrige deltagere med at huske navnene!
 5. Hvis du bruger visuelle præsentationer i undervisningen fx PowerPoint, så vær opmærksom på at beskrive så præcist som muligt, hvad præsentationen viser.
 6. I forbindelse med bevægelsesfag er det vigtigt med en klar verbal instruktion. Beskriv konkret, hvad deltagerne skal gøre, ved fx at angive retning som højre/venstre og op/ned og ikke fx ”derhen/herhen” – vær opmærksom på, at der måske vil være behov for en vis guidning.
 7. Praktiske oplysninger vedrørende evt. førerhund – tal med deltageren.
 8. I videst muligt omfang bør du udsende materiale, der skal bruges i undervisningen, på mail i tilgængelig form. Se også muligheden for at få produceret undervisningsmateriale hos NOTA.
 9. At du tilegner dig en grundlæggende viden om ledsagerteknik og mobility – se henvisning til app mv. nedenfor.
 10. Lav ikke om på dit sprog! – Brug fx ”Vi ses”, som du normalt ville gøre.

FLERE INFORMATIONER

GENERELT

 • På Dansk Blindesamfunds hjemmeside www.blind.dk under ”Livet som blind” kan du hente rigtig mange gode og meget nyttige informationer. Se fx ”Når du møder en blind”.
 • Dansk Blindesamfund har nedsat to fagudvalg: Fagudvalg for håndarbejdslærere og Fagudvalg for edb-lærere. Her kan i et eller andet omfang hentes hjælp. Se kontaktinformationer på www.blind.dk under fagudvalg.

OM LEDSAGERTEKNIK

 • Appen ”Ledsagerteknik – sådan følges man ad, når den ene har et synshandicap” giver gode råd og introducerer basisteknikkerne med fotos, så det bliver let at hjælpe. Lanceret af Instituttet for Blinde og Svagsynede og kan hentes gratis i App Store til iPhone og iPad.
 • Socialstyrelsen har udgivet et lidt større værk med fokus på ledsagerteknik:
  ”Sådan følges I ad - når den ene er blind eller svagsynet”, som du kan finde på www.socialstyrelsen.dk

UNDERVISNINGSMATERIALER I TILGÆNGELIG FORM

RAPPORT OM INKLUSION – OG DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING

 • Du kan også downloade denne rapport udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor du blandt andet kan læse om nogle erfaringer på fødselsforberedelseshold:
  ”Rapport om Inklusion - og den folkeoplysende voksenundervisning” på www.dfs.dk

FÅ HJÆLP

 • Du er også velkommen til at ringe til DOF på 70 20 60 20 og bede om at tale med konsulenten for handicap- og specialundervisning, Niels-Anton Svendsen.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Dansk Blindesamfund.
Tak til Solveig Pedersen for korrektur og Martin T. Hansen for layout.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 7. oktober 2015