Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Arbejdsgiverforpligtelser » Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Aftenskoler er underlagt Lov om Arbejdsmiljø og skal leve op til dennes bestemmelser. Da aftenskoler ofte er spredt ud over mange forskellige adresser og har mange løst ansatte, kan det kræve en fortolkning af bestemmelserne. I det følgende beskrives reglerne, og vi giver anbefalinger til, hvordan de effektueres.

Den følgende vejledning om sikkerhedsarbejde og arbejdspladsvurderinger er udarbejdet dels for at give et overblik over hovedreglerne, dels for at lette forståelsen af reglerne og dels for at lette tilgangen til de egentlige kilder.

I øvrigt står Arbejdstilsynet også til rådighed med råd og vejledning i forhold til den konkrete tilrettelæggelse og organisering. Arbejdstilsynet har også mulighed for at dispensere fra reglerne således, at der laves en mere fleksibel organisering, end reglerne umiddelbart lægger op til. Dette vil især være relevant for de små aftenskoler. 

Lov om Arbejdsmiljø

Lovens formål er:

  • at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.
  • at skabe grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Du kan finde den samlede lovtekst her: www.retsinformation.dk

Krav til organisering 

Antallet af ansatte har betydning for sikkerheds- og sundhedsarbejdets organisering. 

Hvis der er op til 9 ansatte (ud over lederen), behøves ikke en formel sikkerhedsorganisation. Det vil sige, at der ikke behøves at blive udpeget en sikkerhedsrepræsentant. Men der skal laves en arbejdspladsvurdering (APV).

Hvis der er flere ansatte, kan du se kravene her: Krav til organisering.

Hvordan opfylder aftenskolen sin pligt?

Det er aftenskolens pligt efter bedste evne at sørge for, at sikkerhedsarbejdet udføres i henhold til lovgivningen. Det bør ikke volde problemer at motivere og aktivere eventuelt fastansat personale i sikkerhedsarbejdet. Men undervisernes løsere tilknytning til virksomheden kan gøre opgaven sværere. Selv om der ikke fra lærergruppens side er ønske om aktiv deltagelse i sikkerhedsarbejdet, så påhviler det virksomhedens ledelse – i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten, hvor en sådan er valgt - løbende og ihærdigt at opfordre medarbejderne hertil. Dette kan eksempelvis ske i form af en skriftlig orientering om sikkerheds- og sundhedsarbejdet og/eller i form af en invitation til møder med henblik på valg af sikkerhedsrepræsentant. Også på lærermøder vil det være fornuftigt, at have punktet på dagsordenen.

Hermed har virksomheden opfyldt sin pligt i henhold til arbejdsmiljøloven til at opfordre medarbejderne til at deltage aktivt i sikkerhedsarbejdet. Selv om medarbejderne – på trods af løbende og ihærdige opfordringer - ikke ønsker at deltage aktivt i sikkerhedsarbejdet, så er aftenskolen under alle omstændigheder forpligtet til at foretage en arbejdspladsvurdering, som beskrevet ovenfor i denne vejledning.

Hvis aftenskolen kan dokumentere, at den løbende og ihærdigt har opfordret de ansatte til at deltage i sikkerheds- og sundhedsarbejdet samt at den har gennemført APV'en, vil Arbejdstilsynet utvivlsomt stille sig tilfreds hermed. Dette naturligvis forudsat, at der i øvrigt ikke er noget væsentligt at udsætte på arbejdsmiljøet.

DOF har lavet en forslag til et informationsbrev til undervisere og en indkaldelse med dagsorden til et lærermøde:

Læs mere

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 3. april 2019