Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Arbejdsgiverforpligtelser » Ferieloven, uddrag » Overgangsåret

Overgangsåret

Den nye Ferielov træder i kraft den 1/9 2020, men fra 1/9 2019 er der nogle ting, som I skal være opmærksomme på.

Perioden fra 1/9 2019 til 31/8 2020 kaldes overgangsåret, og her er nogle særlige regler:

Timelønnede medarbejdere i overgangsåret

De timelønnede medarbejder fortsætter, som de plejer. Der indbetales til FerieKonto kvartalsvis.

• Feriepenge optjent i perioden 1/1 2019 til 31/8 2019 afholdes/hæves via feriekort i perioden 1/5 2020 til 31/8 2020.
• Feriepenge optjent i perioden 1/9 2019 til 31/8 2020 afregnes til FerieKonto, som sender pengene til Feriefonden.

Funktionærer i overgangsåret

Der er to typer funktionærer i overgangsåret:

Fratrådte funktionærer i overgangsåret

Feriepenge for fratrådte funktionærer skal ved fratrædelsen indbetales til FerieKonto. Her skal den optjente ferie opdeles således:

• Optjent ferie i perioden 1/1 2019 til 31/8 2019
• Optjent ferie i perioden 1/9 2019 og til fratrædelse sker.

Funktionærer i fortsat ansættelse

• Feriedage optjent i perioden 1/1 2019 til 31/8 2019 afholdes i perioden 1/5 2020 til 31/8 2020.
• Feriedage/penge optjent i perioden 1/9 2019 til 31/8 2020 indberettes til Feriefonden den 1/9 2020, og kan rettes indtil 31/12 2020.

For at kunne indberette det korrekte feriepengebeløb til Feriefonden, er det vigtigt, at I holder styr på, hvor mange feriedage hver enkelt funktionær afholder i de enkelte måneder. Her er tale om reelle feriedage, altså ikke feriefridag m.m.

Lønmodtageren kan anmode om at få optjent ferie ud over 20 dage udbetalt.

Ferietillæg til udbetaling i maj 2020

I forbindelse med Den Nye Ferielov, indefryses feriepenge optjent i perioden 1/9.19 til 31/8.20. Man skal ikke have ferietillæg for løn optjent i denne periode, da der er indeholdt 1% til ferietillæg i den samlede indefrysning. Det betyder, at hvis man får 1% i ferietillæg, så er det indeholdt i indefrysningen, hvorimod man skal have udbetalt differencen på den aktuelle procentsats og 1%, hvis man får mere end 1% i ferietillæg. Nedenfor er to eksempler på, hvordan ferietillægget udregnes:

Hvis man får 1% i ferietillæg:

 • Feriepengeberettiget løn i perioden 1/1 – 31/8 2019 x 1 %
 • Feriepengeberettiget løn i perioden 1/9 – 31/12 2019 = 0  (1% er indregnet i de 12,5% feriepenge der indefryses)

Hvis man får 1,5 % i ferietillæg:

 • Feriepengeberettiget løn i perioden 1/1 – 31/8 2019 x 1,5 %
 • Feriepengeberettiget løn i perioden 1/9 – 31/12 2019 x 0,5 % (1% er indregnet i de 12,5% feriepenge der indefryses)

Feriefonden

Der oprettes en ny særlig fond (Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler) til administration og forvaltning:

 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond er kapitalforvalter
 • ATP adminsitrerer den daglige drift

FerieKonto og private feriekasser skal og arbejdsgivere kan indbetale de hensatte ferietilgodehavender til fonden.

Ved indberetning indtræder fonden i kravet mod arbejdsgivere.

De hensatte ferietilgodehavender sikres af Lønmodtagernes Garantifond mod arbejdsgivers konkurs.

Fonden udbetaler ferietilgodehavender til lønmodtageren, når det forfalder.

Arbejdsgivere kan altså vælge at beholde ikke forfaldne hensatte ferietilgodehavender indtil tidspunktet for udbetaling til lønmodtageren.

Arbejdsgiveres hensatte feriepengegodtgørelse forrentes/indekseres med en rente svarende til lønudviklingen (DA strukturudviklings statistik). Dette tilskrives årligt pr. 30. juni.

Fonden vil hvert år fremsende kontoudtog til arbejdsgivere med den gældende saldo.

Fonden opkræver arbejdsgivere én gang årligt for forfaldne feriepengehensættelser.

Feriegodtgørelse beskattes i optjeningsåret og betales netto til fonden.

Ferie med løn og feriekortordninger beskattes i udbetalingsåret og betales brutto til fonden. Fonden indeholder skatten ved udbetaling.

Fonden udbetaler til lønmodtager, dog tidligst 1. oktober 2021:

 • Udbetales automatisk ved folkepensionsalderen dog til boet ved lønmodtagerens død
 • Udbetales efter ansøgning fra lønmodtagere ved
  • Tildeling af førtidspension
  • Tildeling af fleksydelse
  • Tildeling af efterløn
  • Tildeling af udbetaling af alderspension
  • Varigt ophold i udlandet.

Fondsferiedage

Fondsferiedage er for nye og tilbagevendte på arbejdsmarkedet, da disse lønmodtagere ikke må stilles dårligere end med de nugældende regler.

En lønmodtager, som har optjent ferie i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019, men som ikke har optjent ferie i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, eller som i denne periode har optjent mindre end 8,3 feriedage, har ret til at afholde op til 8,3 af feriedagene optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019 som særlige fondsferiedage.

Arbejdsgivere skal trække lønmodtageren i løn for 1 feriedag, for hver fondsferiedag der afholdes.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 23. april 2020