Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Arbejdsgiverforpligtelser » Ferieloven, uddrag » Overgangsperiode

Overgangsperiode

Overgangsperioden er fra den 1/9 2019 til 31/8 2020.

Ferie optjent i perioden 1/1 – 31/8 2019 afholdes i perioden fra 1/5 2020 – 31/8 2020. Hvis ferien ikke holdes, kan den overføres.

Ferie optjent i perioden 1/9 2019 – 31/8 2020 hensættes/indefryses til udbetaling ved afgang fra arbejdsmarkedet.

Lønmodtageren kan anmode om at få optjent ferie ud over 20 dage udbetalt.

Der oprettes en ny særlig fond (Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler) til administration og forvaltning:

 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond er kapitalforvalter
 • ATP adminsitrerer den daglige drift

Arbejdsgivere, FerieKonto og private feriekasser skal opgøre og til fonden indberette hver enkelt medarbejders hensatte ferietilgodehavende pr. 1. september 2020. Dette kan rettes indtil 31. december 2020.

FerieKonto og private feriekasser skal og arbejdsgivere kan indbetale de hensatte ferietilgodehavender til fonden.

Ved indberetning indtræder fonden i kravet mod arbejdsgivere.

De hensatte ferietilgodehavender sikres af Lønmodtagernes Garantifond mod arbejdsgivers konkurs.

Fonden udbetaler ferietilgodehavender til lønmodtageren, når det forfalder.

Arbejdsgivere kan altså vælge at beholde ikke forfaldne hensatte ferietilgodehavender indtil tidspunktet for udbetaling til lønmodtageren.

Arbejdsgiveres hensatte feriepengegodtgørelse forrentes/indekseres med en rente svarende til lønudviklingen (DA strukturudviklings statistik). Dette tilskrives årligt pr. 30. juni.

Fonden vil hvert år fremsende kontoudtog til arbejdsgivere med den gældende saldo.

Fonden opkræver arbejdsgivere én gang årligt for forfaldne feriepengehensættelser.

Feriegodtgørelse beskattes i optjeningsåret og betales netto til fonden.

Ferie med løn og feriekortordninger beskattes i udbetalingsåret og betales brutto til fonden. Fonden indeholder skatten ved udbetaling.

Fonden udbetaler til lønmodtager, dog tidligst 1. oktober 2021:

 • Udbetales automatisk ved folkepensionsalderen dog til boet ved lønmodtagerens død
 • Udbetales efter ansøgning fra lønmodtagere ved
  • Tildeling af førtidspension
  • Tildeling af fleksydelse
  • Tildeling af efterløn
  • Tildeling af udbetaling af alderspension
  • Varigt ophold i udlandet.

Fondsferiedage

Fondsferiedage er for nye og tilbagevendte på arbejdsmarkedet, da disse lønmodtagere ikke må stilles dårligere end med de nugældende regler.

En lønmodtager, som har optjent ferie i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019, men som ikke har optjent ferie i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, eller som i denne periode har optjent mindre end 8,3 feriedage, har ret til at afholde op til 8,3 af feriedagene optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019 som særlige fondsferiedage.

Arbejdsgivere skal trække lønmodtageren i løn for 1 feriedag, for hver fondsferiedag der afholdes.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 3. oktober 2018