Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Databeskyttelse
EU's Databeskyttelsesforordning

EU's Databeskyttelsesforordning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OBS!

Nedenstående er baseret på det materiale, der i skrivende stund er frigivet fra relevante instanser. Der kommer løbende nye informationer til, der ændrer på detaljer. Vi anser materialet for at være korrekt, men der kan komme ændringer til.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EU’s databeskyttelsesforordning afløste den 25. maj 2018 den danske persondatalov og introducerede nogle nye krav og regler, som alle virksomheder – herunder aftenskoler – skal leve op til.

Selvom størstedelen af forordningen ikke markant er anderledes end det, som vi allerede kendte fra den tidligere persondatalov, er der alligevel nogle ting, som kræver lidt ekstra opmærksomhed.

Og opmærksomhed er lige det, som databeskyttelsesforordningen mht. aftenskolernes virke i bund og grund går ud på: Skolen skal være afklaret, hvilke persondata skolen behandler, med hvilket formål og med hvilke hjælpemidler. Med andre ord går det ud på at kunne dokumentere det, som skolen allerede ved.

For at hjælpe skolerne i dette arbejde har vi udarbejdet en række dokumenter, som vi anbefaler, at skolerne læser og tager stilling til.

Vores materiale er opdelt efter anbefalet læsningsprioritet:

Bør læses

Primært (dokumenter der skal tilpasses den enkelte skole)

 • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (Word-dokument, redigerbart)
  Forslag til en obligatorisk fortegnelse over behandlingsaktiviteter.
 • Persondatapolitik 
  Forslag til en obligatorisk beskrivelse af skolens Persondatapolitik, som skal ligge på skolens hjemmeside. Tilpas og udskift tekst, der er markeret med [ ].

Sekundært (er ikke obligatorisk – men en god hjælp)

Øvrigt

 • Databehandleraftale
  Den obligatoriske aftale mellem DOF og skolerne. DOF har automatisk tiltrådt aftalen, så den enkelte skole skal blot opbevare aftalen for evt. kontrol.
 • Nyhedsbreve
  Du behøver ikke nødvendigvis at indhente accept, hvis du allerede tidligere har fået det.
 • Offentliggørelse af billeder
  Du skal have tilladelse for fx at lægge billeder på hjemmesiden.
 • Udenlandske tjenester
  Hvilke lande betragtes som sikre fit. opbevaring af data?

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 4. februar 2019