Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Tilskud » Undervisningstilskud

Undervisningstilskud

Fordeling af tilskud – (Folkeoplysningslov §6 stk. 1)

Det er kommunalbestyrelsen og ikke fx Folkeoplysningsudvalget, der fastsætter og fordeler beløbsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning jf. kapital 4 (aftenskoler), det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5 (Børn, unge, idræt mv.) og til en evt. udviklingspulje inden for lovens område.

Ved udformning af regler m.v. for puljen skal der sikres brugerinddragelse jf. lovens §35, stk. 1. Retningslinjerne skal endvidere fremgå af den lokale folkeoplysningspolitik jf. lovens §34, stk. 1 nr. 3.

Tilskudstyper –(Folkeoplysningslovens §8)

Bemærk at der skelnes mellem:

  • Grundtilskud (Løn til lærer/leder ved almen undervisning)
  • Supplerende grundtilskud (Løn til leder og lærer ved handicapundervisning)
  • Særlige tilskud §8a:
    • Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper (P,E,A)
    • Undervisning, der forudsætter små hold
    • Partnerskaber om løsning af konkrete opgaver

Ansøgning om tilskud – (Folkeoplysningslov3ns §10)

Ansøgning sendes til kommunalbestyrelsen fastsætter tilskudsmodel og bestemmer, hvad grundlaget for fordeling af rammen mellem aftenskolerne skal være: Budgetønsker, afviklet virksomhed eller andre parametre.

Kommentar:

Tilskudsfordeling kan give anledning til problemer, hvis man tillader, at aftenskolerne får tilskud alene på baggrund af deres budgetønsker, da disse tal kan være meget vilkårlige. Derfor benytter de fleste kommuner en tilskudsfordelingsmodel, der er baseret på tidligere aktivitet.

KL og oplysningsforbundene har siden 2002 anbefalet en model, hvor rammen fordeles blandt aftenskolerne på basis af skolernes tal for deres maksimale løntilskud (Det er det beløb, som skolerne ville kunne hjemtage i tilskud, hvis der var penge nok.) Det beregnes som lønnen målt med de respektive brøker for tilrettelæggelsesformerne. Fordelingen sker ved at skolernes maksimale løntilskud indsættes som forholdstal i fordelingsregnestykket.

 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 18. februar 2019