Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Genåbning og retningslinjer » Kommunikation om retningslinjer

Kommunikation om retningslinjer i og udenfor aftenskolen

Det er vigtigt at holde sig løbende orienteret om de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og opdatere sin egen information til undervisere og deltagere, hvis der er ændringer

Tal med hinanden

Kommunikation mellem skoleledelse og undervisere er vigtigt, da det er skoleledelsen, der har ansvar for hvilke retningslinjer der skal følges.

Vær tydelig – og ’ensrettet’

Kommunikation om hvordan aftenskolen forholder sig til sikkerheden og retningslinjerne, bør gå fra aftenskolen ud til deltagerne - på hjemmeside og Facebook og de andre platforme, skolen ellers benytter sig af.

Det kan skabe forvirring og usikkerhed, hvis den enkelte underviser fortolker retningslinjerne og selv kommunikerer ud til deltagerne. Den enkelte undervisers kommunikation med deltagerne er vigtig, men det er vigtigt, at alle deltagere får den korrekte information, og derfor vigtigt at der er tæt overensstemmelse med skolens overordnede udmeldinger.

Husk derfor også altid at med-orientere skolens undervisere, når du kommunikerer ud til deltagere.

Fortæl, hvad I gør

For at aftenskolens deltagere har det bedst mulige grundlag for at vurdere, om de kan deltage, er det vigtigt at aftenskolen fortæller, hvad og hvordan man i praksis overholder retningslinjerne.

Der er ingen garantier i denne verden - heller ikke i denne sammenhæng. Men vi kan ude i din og alle DOF-aftenskoler gøre vort bedste med hensyn til at kende til retningslinjer og tilrettelægge skolens undervisning og praksis herefter. Hvordan det gøres bedst, afhænger som altid meget af de konkrete omstændigheder lokalt og vil derfor variere fra sted til sted.

Deltagerens personlige ansvar

Aftenskolen kan gøre meget, men det er i sidste instans deltagerens egen beslutning og ansvar, hvis man ønsker at deltage i undervisningen. Og vil man det, skal man som deltager selvfølgelig også overholde retningslinjernes anvisning om AFSTAND, AFSPRITNING, ANSVARLIGHED - det sidste selvfølgelig også i forhold til at blive hjemme, hvis man er blot det mindste syg.

Det bør derfor også fremgå tydeligt af kommunikationen til deltagerne, at underviseren selvfølgelig kan – og bør – afvise en deltager, der ikke vil efterleve aftenskolens retningslinjer.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 6. juli 2020