Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Hjælpepakker » Kulturministeriets hjælpepakke » Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Jeg får en fejlmelding på min ansøgning til kompensation. Hvad skal jeg gøre?

De mest almindelige fejl er et af følgende:

  • Du har brugt dit personlige NEM-id og skal i stedet for anvende NEM-id tilhørende aftenskolens CVR-nummer.
  • Du skal vælge fanebladet "nøglekort" inden du indtaster koden fra nøglekortet 

Hvad er fordelen ved at bruge Kulturministeriets hjælpepakke?

Hjælpepakken understøtter aftenskolen, så der er råd til at udbetale løn til både lærer og leder, og giver mulighed for at betale aftenskolens faste udgifter. Man skal forberede sig på et tab, men det er vores vurdering i DOF at tabet bliver større ved en nedlukning uden brug af hjælpepakken.

Hvad er forskellen på Kulturministeriets hjælpepakke og de andre hjælpepakker?

Kulturministeriets hjælpepakke kompenserer for en manglende indtægt fra deltagerne, hvor de øvrige hjælpepakker primært dækker konkrete udgifter. Almindelige aftenskolekurser har to indtægtskilder; de kommunale tilskud og deltagerbetaling, som skal dække alle omkostninger til løn, lokale, administration og andre faste udgifter. Forudsætningen er derfor at kommunen fortsat yder tilskud til aflyst undervisning i perioden.

Skal lærerne have løn?

Ja, lærerne skal have normal løn jf. lønbekendtgørelsen, som om al aflyst undervisning var gennemført i perioden. Det samme gælder for lederen og andre personalegrupper.

Hvad gør vi med hold, som ikke nåede at gå i gang?

Hold, som er planlagt og som normalt ville blive gennemført, er også dækket af hjælpepakken. Så har man lavet aftaler med lærere om nye hold, som må aflyses i perioden, kan de også få løn og den manglende deltagerbetaling kan medregnes som tab. Bemærk dog, at aktivitetsniveauet skal sammenlignes med samme periode i 2019, så en eventuel udvidelse af aktiviteten i 2020 dækkes ikke.

Skal deltagerne have penge tilbage?

Ja, deltagerne skal enten have pengene retur eller en tilsvarende rabat på et kommende kursus. Beløbet skal i begge tilfælde svare til prisen for den manglende undervisning.

Hvad gør vi, hvis det ikke er muligt at give deltagerne penge retur?

Hvis det ikke er muligt at kompensere deltagerne, eller de ikke ønsker pengene retur, skal beløbet fratrækkes i den tabte deltagerbetaling, når der aflægges regnskab, da der selvfølgelig kun kan søges kompensation for reel tabt deltagerbetaling. Dette gælder for alle donationer, gaver, indsamling mm.

Vi modtager tilskud til nedsat deltagerbetaling. Er det omfattet?

De særlige tilskud til nedsat deltagerbetaling (pensionisttilskud, PEA, APEHØS mv.) skal i ansøgningsskemaet betragtes som deltagerbetaling. Hvis kommunen fortsat udbetaler de særlige tilskud er den del af deltagerbetalingen ikke tabt og skal ikke medregnes. Hvis kommunen mod sædvane ikke yder særlige tilskud skal denne del medregnes som tabt deltagerbetaling. 

Kan vi nøjes med at søge i Kulturministeriets hjælpepakke?

  • Hvis aftenskolen udelukkende har undervisning jf. Folkeoplysningslovens kapitel 4 og ikke har væsentlige faste udgifter f.eks. til lokaler, så skal man kun søge i Kulturministeriets hjælpepakke.
  • Hvis aftenskolen har større faste udgifter eller har en del aktiviteter og undervisning (f.eks. OBU og FVU) ud over aftenskoleundervisning jf. Folkeoplysningslovens kapitel 4, skal man søge både i de andre hjælpepakker og i Kulturministeriets hjælpepakke.

Hvilke oplysninger skal bruges til ansøgningen?

Ansøgningsskemaet, som er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen, er enkelt at udfylde. Husk at udfylde alle felter med både forventet tab på deltagerbetaling, forventede udgifter og forventede indtægter. Ellers bliver ansøgningen afvist. Læs her om indholdet i de forskellige felter i skemaet.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 28. maj 2020