Du er her: Medlemsservice » Info om Corona » Retningslinjer » Kommunikation om retningslinjer

Kommunikation om retningslinjer

Det er vigtigt at holde sig løbende orienteret om de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og opdatere sin egen information til undervisere og deltagere, hvis der er ændringer

Ledelsens ansvar

Skoleledelsen har ansvaret for at vide, hvilke retningslinjer der skal følges og finde ud af, hvordan det kan overholdes i aftenskolen.

Kommunikationen om hvordan aftenskolen forholder sig til sikkerheden og retningslinjerne, bør gå fra aftenskolen ud til deltagerne - på hjemmeside og Facebook og de andre platforme, skolen ellers benytter sig af. Det kan skabe forvirring og usikkerhed, hvis den enkelte underviser fortolker retningslinjerne og selv kommunikerer ud til deltagerne. Alle deltagere skal have den korrekte information, og derfor bør skolens overordnede udmeldinger være enslydende, uanset om de kommer fra skoleleder eller underviser.

Fortæl, hvad I gør

For at aftenskolens deltagere har det bedst mulige grundlag for at vurdere, om de kan/vil deltage, er det vigtigt at aftenskolen fortæller, hvilke foranstaltninger der er gjort, og hvordan man i praksis overholder retningslinjerne. Det kan gøres gennem nyhedsbreve, mails, facebook-opslag eller hvilke kanaler man nu er vant til at benytte sig af i kommunikationen med deltagerne. Det kan også være en god ide at stå til rådighed for spørgsmål.

Deltagerens personlige ansvar

Aftenskolen kan gøre meget, men det er i sidste instans deltagerens egen beslutning og ansvar, hvis man ønsker at deltage i undervisningen. Det kræver ansvarlighed af alle, og det bør derfor også fremgå tydeligt af kommunikationen til deltagerne, at underviseren/aftenskolen kan afvise en deltager, der ikke efterlever aftenskolens retningslinjer.

Hvis der opstår smitte

Vær forberedt på, at uagtet at alle retningslinjer er overholdt, så kan der alligevel forekomme smittetilfælde i aftenskolen. I det tilfælde er kommunikationen vigtig. Undgå bebrejdelser, skyld og skam, og kommuniker klart og tydeligt. I de skoler, hvor det er sket, er erfaringerne, at deltagerne er trygge og rolige, hvis det håndteres og kommunikeres godt. Læs mere om beredskab ved smitte her.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 9. oktober 2020