Du er her: Medlemsservice » Puljer, fonde og tilskud » DOF's Kunstpulje

DOF's Kunstpulje - støtte til kunsten i aftenskolen

Formål

DOF’s Kunstpulje skal understøtte medlemsskolernes initiativer for at synliggøre og formidle skolens aktiviteter inden for de manuelle fag og samtidig bidrage til at synliggøre DOF og skolens tilhørsforhold til landsorganisationen.

Hvem kan søge - og til hvad?

Aftenskolens leder kan søge om tilskud til honorar-udgifter til eksternt engagerede i forbindelse med følgende begivenheder:

 • ’Indslag udefra’ i forbindelse med åbent arrangement, udstilling eller lignende med arbejder af skolens kursister på hold i manuelle fag; dvs. billedkunst, kunsthåndværk og tilsvarende kreative fag. Arrangementet skal suppleres med et indslag med en eller flere eksternt engagerede medvirkende, eksempler herpå kan være foredrag (fx af en medvirkende kurator), koncert, lyrikoplæsning, etc.
 • Honorarstøtte: Støtten gives til hel eller delvis dækning af honorar til den eller de ’eksterne medvirkende’, eller til en eventuel kurator, hvis kurateringen indgår som supplement til undervisningen.

Bemærk: Der gives ikke tilskud til kørsel, forplejning eller lignende - og heller ikke til længerevarende undervisningsforløb.

Vilkår og betingelser

 • Kun aftenskoler, der er medlemmer af DOF kan søge Kunstpuljen; det er skolens leder, der søger, og ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningen skal motiveres med en kort begrundelse.
 • Arrangementet/udstillingen skal være åben for offentligheden og markedsføres via medier, plakater og lign.
 • Støtten gives som løn- eller honorarstøtte til den eller de eksternt engagerede medvirkende - eller til udgifter afholdt via faktura med CVR-nr.- og støtten udbetales efter arrangementets afvikling.
 • Skoleleder aftaler løn/honorar: Aftenskolens leder forhandler og indgår aftalen med den eller de medvirkende.
 • Det maksimale tilskud pr. ansøgning er 5.000 kr.
 • Krav til markedsføring: Aftenskolen skal markedsføre begivenheden og bruge landsorganisationens logo - dette hentes nederst på denne side.
 • Gratis hjælp til markedsføring: DOF tilbyder gratis layout og tryk af op til 150 programbilletter og 10 plakater. Kontakt konsulent Kathrine Egemar for en nærmere aftale.
 • Afrapportering, dokumentation og udbetaling: Støtten kan udbetales, når arrangementet er afviklet, dokumentation for markedsføringen er indsendt, og den/de medvirkende har modtaget honorar. Dette sidste meddeles DOF på mail til Pernille Marstrand
 • Indsend dokumentation for markedsføring, for eksempel plakat, program, annonce eller tilsvarende – og senest 3 uger efter arrangementets afvikling. Send enten pr mail til Pernille Marstrand eller send fysisk eksemplar(er) pr. post til Dansk Oplysnings Forbund, Ny Østergade 7, 1., 4000 Roskilde, att. Pernille Marstrand.

NB - SKAT: Det er skolens ansvar, at den eller de medvirkende får udbetalt det aftalte honorar; at aflønning sker gennem aftenskolen, og at udbetalingen indberettes til SKAT. Der stilles ikke krav om dokumentation af dette over for DOF, men der vil lejlighedsvis kunne laves stikprøver vedrørende ovennævnte forhold.

Ansøgning

 • Ansøgning foretages af aftenskolens leder senest 4 uger inden arrangementet, og ansøger må påregne en ekspeditionstid på op til 3 uger.
 • Pengene udbetales til skolen senest 14 dage efter, at den ovenfor anførte tilbagemelding og evt. dokumentation er indsendt og godkendt.
 • Spørgsmål rettes på mail til Pernille Marstrand eller på telefon 65 48 32 38

Logo til markedsføring 

Som beskrevet ovenfor, skal støttemodtagere på al markedsføringmateriale og lignende fortælle at der er givet støtte fra DOF. Dette gøres ved at bruge dette logo:

Some description 

Hjælp til download af logoer

Logoet til tryk er lavet som eps-fil, og det kræver layoutprogrammer som fx InDesign at åbne det. Bruger du en grafiker/layouter, kan du sende vedkommende et link til denne side.

Logoerne hentes ved at højreklikke på det pågældende logo (linktekst) og herefter vælge 'Gem destination som ...', hvorefter du kan vælge, hvor på din computer, det skal gemmes.

Har du behov for andre versioner/filtyper, størrelser eller andet, så kontakt Pernille Marstrand på pm@danskoplysning.dk

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 1. april 2019