Lempelse af benspænd

Lempelse af benspænd

29. april 2022 Lov og ledelse

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har igangsat flere undersøgelser af bureaukrati i landets foreninger. Målet er at lempe de byrder, der dræber gejsten hos de frivillige og skræmmer dem væk.

Foreningslivet oplever en tiltagende mængde bureaukratiske byrder, som kan få frivillige til at miste lysten til at være aktive. Det vil kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen forsøge at ændre på sammen med foreningslivet i løbet af 2022.

Første skridt i det arbejde er, at Kulturministeriet med foreningslivets hjælp vil kortlægge, hvor udfordringerne er størst.

Derfor gennemfører Kulturministeriet en spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige. Undersøgelsen bliver sat i gang via hovedorganisationerne på Kulturministeriets ressort, og den skal vise, hvilke bureaukratiske byrder de oplever, og hvilke forslag til lempelser de har.

Desuden vil Kulturministeriet invitere alle til at melde de barrierer, de oplever, ind via en mailadresse, der oprettes til formålet.

Endelig vil ministeriet gennemgå love og regler på Kulturministeriets område.

DOF's sekretariatsleder, Henrik Christensen, er meget tilfreds med undersøgelsen:

”Det er med stor forventning, jeg læser om dette initiativ. Der er ingen tvivl om, at flere dele af administrationen af en aftenskole er unødigt besværlige og tidskrævende. Alene hvidvaskningsloven har medført helt tåbelige ekstra byrder. Så vi vil følge undersøgelsen tæt og bidrage med aftenskolernes udfordringer.”

(Billede øverst af Ane Halsboe-Jørgensen er taget af Jens Honore.)

Tilbage til nyhedsoversigten