Du er her: Om DOF » Organisation

Organisation

Organisationsdiagram
 

Årsmødet

DOF's årsmøde er organisationens øverste myndighed. Årsmødet afholdes hvert andet år i ulige år. Her vælges landsformanden.

Se DOF's vedtægter.   

Landsstyrelse 

Landsstyrelsens medlemmer vælges af regionskredsene således:

Hver regionskreds vælger ét medlem samt tillige ét medlem pr. påbegyndt 30 skoler i regionen.
Valgperioden er to år.

Derudover vælges hvert år en første- og en andensuppleant til landsstyrelsen. 

Se administrativ praksis for landsstyrelsen (pdf).

Udvalg

Landsstyrelsen nedsætter:

  • Forretningsudvalg (FU)
  • Teknologi- og Kommunikationsudvalget (TKU) 
  • Handicap- og Specialundervisningsudvalg (HSU)
  • Musik- og Kulturudvalg (MKU)

Øvrige udvalg efter behov

Regionskredse

Medlemsskolerne i en region danner én regionskredskreds. Regioner følger den almindelige regionsinddeling i Danmark.

  • Region Hovedstaden
  • Region Sjælland
  • Region Nordjylland
  • Region Midtjylland
  • Region Syddanmark

Se administrativ praksis for regionskredse (pdf).

Mødematerialer

Alle dagordener, bilag og referater til ovenstående udvalg og kredse ligger på det lukkede Medlemsnet.

Senest opdateret d. 14. september 2018